Sifarişçilәrimiz

«AzeriTranslations» tәrcümә mәrkәzi vaxtında etdiyi tәrcümәlәrin yüksәk keyfiyyәtinә görә Ukrayna vә bütün dünyada çoxsaylı tәşkilat, idarә vә şirkәtlәrlә әlaqә yaratmış, qarşılıqlı faydalı әmәkdaşlığı davam etdirir:

 • Bir saylı Kiyev Dövlәt Notariat Kontoru.
 • Ukrayna Ali Mәhkәmәsi.
 • Ukrayna Daxili İşlәr Nazirliyi.
 • Kiyev ş. Solomenskiy rayon mәhkәmәsi.
 • Ukrayna Ticarәt Palatası
 • Azәrbaycan Respublikasının Ukraynadakı Sәfirliyi (konsulluq idarәsi).
 • Azәrbaycan Dövlәt Televiziya Şirkәtinin (AzTV) Ukraynadakı nümayәndәliyi.
 • Lider Televiziya Şirkәtinin (Azәrbaycan)Ukraynadakı nümayәndәliyi.
 • Ukrayna Azәrbaycanlıları Konqresi.
 • Y.Çәmәnzәmәnli adına Azәrbaycan Mәdәniyyәti Cәmiyyәti.
 • “Azәrbaycan Hava Yolları”(AZAL) Şirkәtinin Ukraynadakı nümayәndәliyi.
 • Vaqif Abdullayev, Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisinin üzvü.
 • Bütün Ukrayna üzrә müxtәlif tәrcümә büroları(АСВ, TRIS , Cahan , Ukraynanın texniki vә hüquqi tәrcümәçilәri).
 • MMC «Т R О Multi Media Servis»(“MEQASPORT” televiziya kanalı).
 • ASET International Services(ABŞ).
 • ClarkTranslations(ABŞ).
 • TransPerfect Company(ABŞ).
 • Bowne Translations(ABŞ).
 • Ferdosi Group(ABŞ).
 • Global SantaFe Corporation(ABŞ).
 • Applied Language Solutions(Böyük Britaniya).
 • Russian Works(ABŞ).
 • Planet Language Services(İtaliya).
 • Technical Services Translation(Azәrbaycan).
 • Eriksen Translations Inc.(ABŞ).
 • Libero Language Lab (Language & Editorial Services for the Football Industry(Böyük Britaniya)).
 • ICON Linguistics, LLC(ABŞ).
 • Ando Translations(Çex Respublikası).
 • Continental Translations(Böyük Britaniya).
 • ZorroTranslations(ABŞ).
 • LinguaVox, S.L.(ABŞ).
 • Oltreoceano Translation Service(Dominikan Respublikası).
 • Yaiza Arantxa Translating Services(İspaniya).
 • Atlas Translations Ltd(Böyük Britaniya).
 • Bromberg & Associates LLC(ABŞ).
 • Cosmic Global Ltd(Böyük Britaniya).
 • IMPRIMATUR Ltd(Böyük Britaniya).
 • TRADUCTFO SAS(Fransa).
 • ABC Translate(Böyük Britaniya).
 • Lingua Translations(Almaniya).
 • Jai Translations(Hindistan).
 • Future Group – Egypt(Misir).
 • Atkins International Associates, Inc.(ABŞ).
 • Tulsyan Technologies Ltd(Hindistan).